تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر عقلی‏

عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قالا سمعنا أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لا غنی أخصب من العقل و لا فقر أحط من الحمق؛(1403) دو راوی می‏گویند از امام صادق (علیه السلام) فرمود: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست و پستی و ذلت هیچ فقیری به پایه حماقت که فقر عقلی است نمی‏رسد.