تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یک خصلت و چهار پاداش‏

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من یضمن لی خصله واحده أضمن له أربعه من یضمن لی صله الرحم أضمن له بحب أهله و بکثره ماله و بطول عمره و بدخوله جنه ربه(1985)
علی (علیه السلام) فرمود: کسی که داشتن یک خصلت را تضمین کند من چهار خصلت را در او تضمین می‏کنم. کسی که صله رحم را در زندگی داشته باشد من دوستی فامیل، فراوانی اموال، طول عمر و دخول در بهشت را برای او تضمین می‏کنم.