تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نوسل برای رستگاری‏

یأیهاالذین ءامنوا اتقواالله و ابتغواالیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون؛(697) ای کسانی که ایمان آورده‏اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله‏ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!