تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان معتدل، محبوب خدا

ادعوا ربکم تضرعاً و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(276) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی‏دارد!