تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به صله رحم‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا اخوة بررة کما أمرکم الله عزوجل؛(1981) امام صادق (علیه السلام) فرمود: با یکدیگر پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید و همچنان که خداوند به شما دستور داده است، برادرانی نیکوکار باشید.