تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر ناپذیری کفار متعصب از معجزه‏

و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم أکنه أن یفقهوه و فی ءذانهم و قراً و ان یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها حتی اذاجاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا أساطیر الأولین؛ پاره‏ای از آنها به (سخنان) تو، گوش فرامی دهند؛ ولی بر دلهای آنان پرده‏ها افکنده‏ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده‏ایم. و (آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه‏های حق را ببینند، ایمان نمی‏آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می‏آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می‏گویند: اینها فقط افسانه‏های پیشینیان است!.