تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امل و عمل‏

قال الصادق (علیه السلام): العاقل یعتمد علی عمله و الجاهل یعتمد علی أمله؛(94) اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می‏کنند، ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند.