تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محدوده بحث توحید

قال أبو جعفر (علیه السلام) تکلموا فی خلق الله و لا تتکلموا فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیراً؛(738) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در آفریده‏های خداوند متعال بحث و گفتگو کنید و در ذات اقدس الهی سخن نگویید، زیرا سخن گفتن در ذات باریتعالی جز بر تحیر و سرگشتگی سخنگوی نمی‏افزاید.