تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریم آب بهشت برای اهل جهنم‏

و نادی أصحاب النار أصحاب الجنه أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله قالوا ان الله حرمهما علی الکفرین؛(614) و دوزخیان، بهشتیان را صدا می‏زنند که: (محبت کنید) و مقداری آب، یا از آنچه خدا به شما روزی داده، به ما ببخشید! آنها (در پاسخ) می‏گویند: خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است!.