تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رفاقت با بدنامان‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اولی الناس بالتهمة من جالس اهل التهمة؛(1622) شایسته‏ترین مردم برای بدنامی و ننگ اجتماعی، کسانی هستند که با بدنامان رفیق می‏شوند و با آنان مجالست می‏نمایند.