تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعاهای مستجاب‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أربعة لا ترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش الوالد لولده و المظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع و الصائم حتی یفطر؛(1729) چهار کس هستند که دعای آنان مستجاب می‏شود و ابواب رحمت آسمان در برابر دعای آنان گشوده و تا به عرش الهی راه می‏یابد؛ دعای پدر درباره فرزند، دعای مظلوم علیه ظالم، دعای زوار خانه خدا تا باز گردد و دعای شخص روزه‏دار تا افطار کند.