تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تأثیر اعتدال در غناویی نیازی‏

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لایفتقر؛(290) من ضمانت می‏کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.