تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مواعظ لقمان‏

یبنی أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما أصابکم ان ذلک من عزم الأمور؛(368) پسرم! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصایبی که به تو می‏رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!