تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر جهل‏

لا غنی أکبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وحشة أشد من العجب و لا عیش ألذ من حسن الخلق؛(1396) امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمودند: هیچ بی‏نیازی بزرگتر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی سخت‏تر از خود پسندی و هیچ عیشی لذت بخش‏تر از خوش اخلاقی نیست.