تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کثرت عمل یا خلوص آن؟

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل لیبلوکم أیکم أحسن عملا قال لیس یعنی أکثر عملا و لکن أصوبکم عملا و انما الاصابه خشیه الله و النیه الصادقه و الحسنه ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخلص و أشد من العمل؛(149) سفیان عیینه از امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه: (تا بیازمایدتان که کدامتان نیکوکارتر هستید. (هود: 7) روایت کرده که فرمودند: مقصود، کثرت عمل نیست بلکه درستکارترین است و همانا درستی کار، پروای خدا و نیت راست و نیکی است. سپس فرمود: پایداری بر کردار تا خالص شدنش، دشوارتر از خود کردار است.