تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احسان کننده و بهشت‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من رد عن قوم من المسلمین عادیه ماء او نار وجبت له الجنه؛(120) کسی که دسته‏ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.