تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه عامل ترس از مرگ‏

و لن یتمنوه أبدا بما قدمت أیدیهم و الله علیم بالظلمین؛(2308) ولی آنها، به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده‏اند، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد؛ و خداوند از ستمگران آگاه است.