تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثمره فقر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول یحزن عبدی المؤمن ان قترت علیه و ذلک أقرب له منی و یفرح عبدی المؤمن ان وسعت علیه و ذلک أبعد له منی؛(2241) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر بر بنده مؤمنم تنگ بگیرم غمگین می‏شود در حالیکه آن او را به من نزدیکتر می‏کند و اگر وسعت بدهم، شادمان می‏شود در حالیکه آن او را از من دورتر می‏کند.