تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فال بد!

الطیره لیست بحق؛(1274) علی (علیه السلام) فرمودند: فال بد یک امر حقیقی و واقعی نیست.