تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از عوامل ایمنی‏

عن علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1372) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.