تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش فرو بردن خشم‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه حشا الله قلبه أمنا و ایمانا یوم القیامه؛(2183) امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: کسی که خشم خود را فرو برد در حالیکه قادر بر اجرای خشم خود باشد، خداوند قلب او را در قیامت پر از امن و ایمان می‏کند.