تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مهار کردن خشم، از صفات متقین‏

و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموت و الأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(2177) و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‏کنند؛ و خشم خود را فرو می‏برند؛ و از خطای مردم در می‏گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.