تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امتحان عمومی‏

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنا و هم لا یفتنون؛(336) آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: ایمان آوردیم، به حال خود رها می‏شوند و آزمایش نخواهند شد؟!