تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شخصی که با قصد جهاد، بر اثر بیماری جان داد، شهید است.

عبدالله در سال هشتم هجرت، مسلمان شد و مدتی به آموختن قرآن پرداخت تا جریان جنگ تبوک بین سپاه اسلام و سپاه روم در سال نهم هجرت پیش آمد. او در میان سپاه اسلام، همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به سوی تبوک حرکت نمود. در سرزمین تبوک به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: برای من دعا کن تا شهادت، نصیب من گردد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدایا خون این مرد را از کفار، حرام کن! او عرض کرد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) من این مطلب را نمی‏خواستم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که به عنوان جنگجوی در راه خدا از منزل بیرون رفتی، سپس بیماری تب بر تو عارض شد و بر اثر آن کشته شدی، تو شهید هستی.
هنگامیکه او همراه سپاه اسلام مدتی در سرزمین تبوک ماندند، او به بیماری تب مبتلا شد و از دنیا رفت.
به این ترتیب در می‏یابیم، آنان که از روی نیت پاک و اخلاص به سوی جبهه اسلام می‏روند، گر چه به خاطر تب از دنیا بروند، در صف شهیدان هستند.(1314)