تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بردبار، محبوب خداوند

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عز و جل یحب الحیی الحلیم؛(1122) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل فرمودند: همانا خدای عزوجل شخص با حیای بردبار را دوست دارد.