تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تشنه حضور

شخصی به محضر شریف امام صادق (علیه السلام) آمد و عرضه داشت: یابن رسول الله! من از بادیه‏ها آمده‏ام؛ راهم دور است. آن قدر امکان ندارد برایم که در محضر مبارک و شریف شما باشم؛ دست کم لطف و عنایتی بفرمائید تا گاهی شما را در خواب زیارت کنم.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: وقتی به منزل رفتی، نمک و آب شور زیاد بخور! آن شخص هم صاف و ساده بود؛ رفت و تا توانست آب شور و نمک خورد، شب که خوابید تا صبح دهها بار خواب آب دید! به قول ما یک بار دریاچه خزر دید، یک بار اقیانوس اطلس و بار دیگر اقیانوس آرام را! از خواب بیدار شد و با خود گفت: چرا امشب دائماً خواب آب دیدم؟! به محضر مبارک امام صادق (علیه السلام) آمد و گفت: یا بن رسول الله! من آن کار را کردم و در خواب فقط آب دیدم! حضرت فرمودند: این یک مثال بود. خواستم آگاه بشوی، می‏دانی چرا همه‏اش آب می‏دیدی؟ چون بدنت احساس نیاز و ضرورت به آب می‏کرد. اگر می‏خواهی ما را هم ببینی احساس نیاز کن و تشنه باش!(805)