تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ادب بهترین ارث‏

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لأبنائهم الأدب لاالمال؛(74) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می‏گذارند، ادب است نه ثروت.