تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر در زندگی‏

الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبر؛(2054) امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: مرگ نه تسلیم پستی و ذلت و کسی که شکست نخورد به پیروزی دست نمی‏یابد و دنیا دو روز است: روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو. پس در روز اول مغرور مباش و در روز دوم نیز صبر پیشه کن!