تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر بخل‏

و لا یحسبن الذین یبخلون بماء اتاهم الله من فضله هوخیراً الهم بل هوشرلهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه و لله میراث السماوات و الأرض و الله بماتعملون خبیر؛(574) کسانی که بخل می‏ورزند، و آنچه را خدا از فضل خویش به آنان داده، انفاق نمی‏کنند، گمان نکنند این کار به سود آنها است؛ بلکه برای آنها شر است؛ بزودی در روز قیامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی به گردنشان می‏افکنند. و میراث آسمانها و زمین، از آن خداست؛ و خداوند، از آنچه انجام می‏دهید، آگاه است.