تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روز حساب‏

علی (علیه السلام) فان الیوم عمل و لا حساب و ان غداً حساب و لا عمل؛(46) امروز (یعنی روزگار دنیا) روز عمل است نه حساب و فردا (یعنی قیامت) روز حساب است نه عمل.