تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع عبادت‏

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان العباد ثلاثه قوم عبدوالله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوالله عزوجل حباله فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛(618) گروهی خدا را از روی طمع بهشت عبادت میکنند اینان بازرگانان سودا گرند [عبادت می‏فروشند تا بهشت بخرند گروهی دیگر خدا را از روی ترس از آتش عبادت می‏کنند، کار اینان کار بندگانی است ترسو و ناتوان، گروه سوم عبادت خود را به جهت دریافت صحیحی که از مقام شامخ خداوندی دارند و او را شایسته عبادت می‏دانند. بدون هیچ انگیزه‏ای جز قرار گرفتن در جاذبه پیشگاه آن خداوند کمال بخش، عبادت می‏کنند، اینان کسانی هستند که به مقام والای آزادی و اختیار رسیده‏اند.