تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

بعضی گمان می‏کنند اگر دست باز داشته باشند و با سخاوت با دیگران برخورد نمایند، دیگر برای آنان مال و ثروتی جمع نمی‏شود و باقی نمی‏ماند. اگر با سخاوت، مال جمع نمی‏شود، پس چه طور حضرت ابراهیم (علیه السلام) با آن همه بخشش که بدون میهمان غذا نمی‏خورد، آن همه اموال و دارایی داشت؟!(1854)
یکی از راههای ایجاد روحیه سخاوت، توجه به دست خالی بودن انسان در قیامت است.
فایده انفاق به خودتان باز می‏گردد و روح سخاوت را در شما زنده می‏کند.
داشتن روحیه انفاق و سخاوت مهم است، نه یکی دو بار انفاق آنهم از روی ترحم تفاوت مردم در رزق، یکی از حکمت‏های الهی است، تا مردم به یکدیگر نیازمند بوده و تشکیل زندگی اجتماعی دهند و صفات سخاوت و ایثار و صبر و قناعت در آنان شکوفا شود. زیرا در صورت یکسان بودن، این صفات شکوفا نمی‏شود.
انفاق، سخاوت می‏خواهد نه ثروت.
کثرت مال اثری در سخاوت افراد حریص و بخیل ندارد. بعضی انسان‏ها سیری ناپذیرند و هر چه بیندوزند، بازنگران کم شدن آنند. یقین به پرداخت عوض، عامل سخاوت است. وارث واقعی همه چیز و همه کس خداست. ما با دست خالی آمده‏ایم و با دست خالی می‏رویم، پس چرا سخاوت نداشته باشیم؟ و لله میراث السماوات و الأرض.
چه کسانی رستگارند؟ 1 - عابدان. و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛ پروردگارتان را پرستش کنید، شاید رستگار شوید. (طه، 64). 2 - آنان که اعمالشان ارزشمند و سنگین است. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون (اعراف، 8). 3 - دوری کنندگان از بخل و اهل سخاوت و بخشش. و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون (حشر، 9).
4 - حزب الله. ألا ان حزب الله هم المفلحون‏
حزب خدا رستگارند. (مجادله، 22). 5 - اهل ذکر کثیر. واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. (انفال، 45). 6 - تقوا پیشگان. فاتقوا الله یا أولی الألباب لعلکم تفلحون ای خردمندان! تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید. 7 - مجاهدان. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید.
سخاوت، علاوه بر سخاوت در اموال و بخشیدن به دیگران، شامل سخاوت نسبت به علم، آبرو، قدرت و امکانات نیز می‏شود.