تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صله رحم از صفات مؤمنین‏

الذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثق و الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوءالحساب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و أقاموا الصلوة و أنفقوا مما رزقنهم سرا و علانیة و یدرءون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبی الدار؛(1976) آنها که به عهد الهی وفا می‏کنند، و پیمان را نمی‏شکنند... و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، بر قرار میدارند؛ و از پروردگارشان می‏ترسند؛ و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند... و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می‏کنند؛ و نماز را بر پا می‏دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‏ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می‏کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان می‏برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن آنهاست... .