تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اف به پدر و مادر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أدنی لعقوق أف و لو علم الله عزوجل شیئاً أهون منه لنهی عنه؛(644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کم‏ترین نافرمانی از پدر و مادر، گفتن اف است و اگر خداوند عزتمند چیزی کمتر از اف گفتن می‏دانست از آن باز می‏داشت.