تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیمان محتاج به امضای قرار داد

و اذ أخذنا میثقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون أنفسکم من دیرکم ثم أقررتم و أنتم تشهدون؛(2080) و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید؛ و یکدیگر را از سرزمین خود، بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید؛ (و بر این پیمان) گواه بودید.