تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد، سیره امام عسکری (علیه السلام)

الامام العسکری (علیه السلام) بری من العیب، أمین علی الغیب، کثیر الحباء، کریم الوفاء؛(2095) امام عسکری از هر گونه عیب به دور و بر غیب امین، بسیار بخشنده و نیکو وفا کننده بود.