تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش اندوه زدایی مؤمن‏

عن الرضا (علیه السلام) قال من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامة؛(1551) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر کس اندوه مؤمنی را بر طرف سازد، خداوند روز قیامت غم از دلش می‏زداید.