تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرافات، طرفدار دارد

ما جعل الله من بحیره و لا سائبه و لا وصیله و لا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب وأکثرهم لا یعقلون؛(1266) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللی حرام می‏دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می‏بندند؛ و بیشتر آنها نمی‏فهمند!