تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علاقه به دنیا، ابزار شیطان‏

هنگامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به مقام نبوت رسید، بچه‏ها و سپاه ابلیس، ترسان و هراسان نزد ابلیس آمده، حادثه رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را به او خبر دادند و اظهار نگرانی کردند. ابلیس گفت: آیا امت او به دنیا علاقه دارند؟ گفتند: آری! ابلیس گفت: پس غمی نداشته باشید. اگر آنها بت‏پرستی نکنند، مهم نیست. زیرا آنها را که دلبسته به دنیا هستند، همواره به سه کار وادار کنم: اول تحصیل مال از راه حرام، دوم مصرف مال در راه حرام و نپرداختن حقوق واجب الهی (مانند خمس و زکات). این را بدانید که سرمنشأ تمام بدی‏ها و گمراهی‏ها همین سه راه و سه دام می‏باشند(1505).