تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال راه مستقیم‏

الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطی هی الجاده؛(286) علی (علیه السلام) فرمودند: راست روی و چپ روی گمراه کننده است و راه راست مستقیم است.