تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سیره شهید رجایی‏

یک روز که قرار بود شهید رجایی از تشکیلات خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدن کند، خبرنگاران رسانه‏های خبری خود را آماده کرده بودند تا از این دیدار، گزارش تهیه کنند. به محض ورود آقای رجایی و همراهان، عکاسانی که در ساختمان خبرگزاری حضور داشتند خواستند از موقعیت‏های مختلف ورود و بازدید ایشان عکسهای مختلفی بردارند. در بین کار، فلاش دوربین‏ها مرتب در فضای ساختمان نور می‏انداخت. ناگهان آقای رجایی با اشاره دست از آن‏ها خواست دست نگه دارند. سپس گفت: بر اساس سیاست غلط رژیم گذشته تاکنون اکثر نیازهای ما از سایر کشورها وارد می‏شود. جنگ هم بر مشکلات ما افزوده است. همین فیلمهای که شما مصرف می‏کنید از خارج وارد می‏شود. اگر می‏گوییم ما وظیفه داریم در کلیه امور، صرفه جویی کنیم، این یک شعار نیست و اگر ما به مردم می‏گوییم در زندگی شخصی به صرفه جویی اهمیت بدهند و خانواده‏ها به این موضوع حیاتی، اجتماعی عادت کنند، در این مورد خود ما نیز مسؤلیت داریم و شما که نقش پیام رسانی در جامعه را دارید بیش از دیگران باید این امر مهم و حساس را رعایت کنید. چه لزومی دارد در یک مراسم این چنینی این قدر عکس بگیرید؟ هر یک از شما با نور فلاش‏هایتان یک تیر به قلب من می‏زنید. ما تا رسیدن به استقلال اجتماعی راه پرپیچ و خم و دور و درازی در پیش رو داریم. چرا باید ملت تاوان این همه ریخت و پاش‏های اضافی من و شما را بدهد؟ صبر کنید هر وقت ما در زمینه تولیدات صنعتی از جمله تولید فیلم موفقیت‏هایی به دست آوردیم و از نظر اقتصادی خود کفا شدیم، اگر من آن روز دوباره به این مرکز و سایر مراکز برای بازدید آمدم، شما آن رو در کمال سرافرازی از چند ژست من، عکس‏های مختلف بگیرید. وی حتی به مناسبت همین موضوع در بند 2 نامه 10842، مورخ 15/1/60 نخست وزیری، خطاب به کلیه کارکنان دولت نوشت: برای تداوم انقلاب، احتیاج به کار و تولید بیشتر از یک سو و هزینه و مصرف کمتر از سوی دیگر می‏باشد. انقلاب فقط با شعار و تظاهر، قوام و تداوم نمی‏یابد، لذا هر چه بیشتر کار و تولید و هر چه کمتر خرج و مصرف برای بیت المال ایجاد کنیم.(264)