تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش بر اساس ایمان‏

عن القاسم الصیرفی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول الاسلام یحقن به الدم و تؤدی به الأمانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الایمان؛(562) قاسم صیرفی گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‏فرماید: با اسلام خون حفظ شده و امانت ادا می‏گردد و زنان حلال می‏شوند ولی پاداش بر اساس ایمان است.