تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اخلاق حتی از غیر مسلمان!

اخلاق کریمه از تمایلات عالی انسانی است و در نهاد بشر ریشه فطری دارد. افراد بزرگوار و فضیلت دوست اگر بخواهند از سجایای انسانی و کمال اخلاقی بر خوردار گردند، می‏توانند به انگیزه تمایل فطری و کشش طبیعی، بدون اعتقاد به عالم آخرت و بی آن که متوقع پاداش الهی باشند، مکارم و فضایل اخلاقی را در وجود خود بیدار کنند. این قبیل افراد هر چند مشرک یا نامسلمان باشند، در آیین اسلام احترام بسیاری دارند و اولیای دین به پاس مکارم اخلاق و سجایای انسانی آنان را مورد کمال تکریم و توجه قرار می‏دهند. از این رو موقعی که اسرای قبیله طی را به مدینه آوردند، دختر حاتم طایی خود را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) معرفی نمود و در خواست عفو و آزادی کرد.
فقال (صلی الله علیه و آله و سلم): خلوا عنها فان اباها کان یحب مکارم الأخلاق(195) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: او را رها کنید و آزادش سازید. زیرا پدر او (یعنی حاتم طایی) دوستدار مکارم اخلاق بود.(196)