تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عامل ثبات دولتها

ثبات الدول باقامة سنن العدل؛(1552) پایداری دولتها در گرو برپا داشتن راه و رسم دادگری است.