تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لزوم اخلاص در تبلیغ دین‏

قل ما سألتکم من أجر فهو لکم ان أجری الا علی الله و هو علی کل شی‏ء شهید؛(140) بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته‏ام برای خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چیز گواه است!