تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیامبران خرافات را از ذهن‏ها پاک می‏کردند

الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبت و یحرم علیهم الخبئث و یضع عنهم اصرهم و الأغلل التی کانت علیهم فالذین ءامنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛(1267) همانها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امی پیروی می‏کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‏یابند؛ آنها را به معروف دستور می‏دهد، و از منکر باز می‏دارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها حال می‏شمرد، و ناپاکیها را تحریم می‏کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‏دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.