تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کافر شدن شیطان به خاطر تکبر

و اذا قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلفیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛(886) و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید! همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد.