تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اطاعت و بهشت‏

عن النبی خلق الله الجنه لمن أطاعه و ان کان عبدا حبشا و خلق الله النار لمن عصاه و ان کان سیدا قرشیا؛(624) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند متعال بهشت را برای کسی آفریده است که او را اطاعت کند اگر چه یک بنده حبشی باشد، و خداوند آتش را برای کسی آفریده است که او را معصیت نماید اگر چه سید قرشی باشد.