تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریم ازدواجهای اجباری بازنها

یأیهاالذین ءامنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرهاً و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماء اتیموهن الا أن یأتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید! برای شما حلال نیست که از زنان، از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنها،) ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده‏اید (از مهر) تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، (بجهتی) کراهت داشتید، (فوراً تصمیم به جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن می‏دهد!