تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زندانی واقعی‏

قال أبو عبد الله (علیه السلام) المسجون من سجنته دنیاه عن آخرته؛(1490) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زندانی کسی است که دنیایش، او را از جست و جوی آخرت باز داشته است.